Kultura

Państwo prawa – kodeksy

W naszym polskim prawie, wyróżnia się cztery najważniejsze kodeksy – kodeks pracy, kodeks cywilny, karny oraz drogowy. Oprócz nich są oczywiście inne kodeksy, takie jak kodeks rodzinny, kodeks morski, czy też kodek karny skarbowy – jednak te cztery pierwsze są filarem, który wspiera polską politykę oraz praworządność.

fot.lawschoolplan.com

Czym pokrótce są kodeksy?

Są to akty normatywne, które zawierają spis przepisów prawnych, które każdy obywatel musi przestrzegać.

Kodeks pracy

Określa prawa i obowiązki zarówno pracowników (niezależnie od tego na jakich warunkach są zatrudnieni), jak i pracodawców. Obecnie obowiązuje kodeks pracy z 26 czerwca 1974 roku. Kodeks ten zawiera 15 działów, które dotyczą różnych dziedzin, między innymi czasu pracy,  urlopu pracowników, świadczeń jakich mogą się domagać, rozpatrywania sporów, odpowiedzialności itp. Jednym z ważniejszych działów jest dział dziesiąty, który, odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy.

Jest on o tyle istotny, iż to jego regulamin oraz wszelkie przepisy pozwalają na zachowanie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Przestrzegając kodeksu bhp, możemy mieć nadzieję, że do minimum zniesiemy ryzyko zagrożenia zdrowia czy życia pracowników. Aby jak zapewnić pracownikom jak największe bezpieczeństwo, warto zatrudnić firmę, która zajmuje się profesjonalnym prowadzeniem usługi bhp. Wtedy będziemy mieć pewność, iż nasi pracownicy będą wiedzieli jak zachować się w sytuacjach zagrożenia.
 

Dodaj komentarz